חווה אקולוגית

כבר בתחילת הדרך החלטנו שחוות כרמי עבדת תהייה חווה אקולוגית הפתוחה לקהל המתעניין בנושא תיירות אקולוגית.
החלטה זו נבעה משתי סיבות עיקריות. הראשונה והחשובה היא שאנו מאמינים בכך, והסיבה השנייה היא ההחלטה לפתוח את החווה לקהל הרחב ולהוות מודל להקמה של חווה במדבר.

המדבר הוא איזור רגיש מאוד, מיעוט הגשמים אינו אפשר שיקום מהיר של השטח ולכן כל פציעה נשמרת לשנים ארוכות.
רעיון של חווה אקולוגית מתחיל קודם כל בזהירות שבה נגשנו להקמתה של החווה כאשר רוב עבודת הבנייה והתשתיות התבצעו ללא כלים כבדים אלא בעבודת יד.
מיד עם סיום כל שלב התבצע מיד שיקום של השטח הפגוע.
כך הונחו התשתיות השונות, קו המים, החשמל והטלפון, וכך גם נבנו הצימרים.

בשתילת הכרם, בחרנו לשמר את הטרסות העתיקות ושתלנו את הגפנים בדיוק על שרידיו של הכרם הקדום והטרסות העתיקות, ובכך הכנסנו את המושג חווה אקולוגית גם לחקלאות המודרנית, כאשר אנו מנצלים את מי השיטפונות הזורמים במדבר להשקיית הכרם ומשלבים גם השקיה וטכניקות חקלאיות מודרניות.
חווה אקולוגית כרמי עבדת ממחזרת גם את המים האפורים – בחווה הוקם מתקן טיהור למים אפורים – מי המטבח ומהקלחות מטופלים, מטוהרים ומושבים להשקיה של הבוסתנים.

בריכות הטבילה המשמשות את האורחים של הצימרים משמשות גם הן להשקיה וכאשר אנו מחליפים את המים, זורמים אלו בתעלות שחפרנו ומשקים את העצים. בימים אלו אנו מעורבים בהנחת קו מים שיגיע ממחנה רמון ובו נקבל את המים המטוהרים של הבסיס שישמשו אותנו להשקיה של הכרם.
נושא מים, שימוש מושכל במים ומחזור מים הם נושאים חשובים ביותר בהקמה ותחזוקה של חווה אקולוגית.

חווה אקולוגית כרמי עבדת שמה דגש רב על הבנייה המשתלבת בנוף ומותאמת למדבר. חומרים משתלבים וטבעיים, מיקום המבנים כך שלא יבלטו מעל קווי הרכס המדבריים הנקיים, כיווני רוחות ואור המותאמים למדבר, בידוד ושימור אנרגיה ועוד.

חווה אקולוגית בנושא אנרגיה חלופית.

בחוות כרמי עבדת היינו מבין הראשונים בארץ שהחלו לייצר חשמל מאנרגיית השמש, ולמעשה רוב צריכת החשמל מסופקת ממתקן הייצור שנבנה על גג היקב, החשמל המיוצר נמכר לחברת החשמל ומספק את צרכי החווה, ומהווה עניין לאורחים ולמבקרים בנושא חווה אקולוגית.

חווה אקולוגית כרמי עבדת מקפידה על מחזור הפסולת, אם לשימושים עצמיים כאשר חלק לא מבוטל משמש אותנו בחיי היום יום שלנו או באיסוף וריכוז הפסולת והעברתה למרכז המחזור במדרשת בן גוריון.

חווה אקולוגית כרמי עבדת פתוחה לקהל בכל ימות השבוע. מטיילים בודדים שנושא חווה אקולוגית מעניין אותם מוזמנים לבקר אותנו בשעות הביקור בשעות 09:00 – 18:00 הביקור אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב תיאום. לקבוצות בנושא חווה אקולוגית ניתן לתאם ביקור והדרכה בתשלום.

חווה אקולוגית - מערכת סולארית חווה אקולוגית - התקנת המערכת הסולארית חווה אקולוגית - שיטפון בטרסות חווה אקולוגית - שיטפון בכרם חווה אקולוגית - הנחת מתקן מים אפורים