משחק תפזורת על הכלבים בחווה

ע
כ
ג
ר
ק
א
ט
ו
ע
י
ה
כ
ר
א
כ
ג
ד
ש
א
ר
ה
ד
נ
ח
ה
כ
ג
ר
ק
א
ר
ו
ל
ה
ר
ק
כ
צ
ה
כ
ר
ג
ק
ע
ו
כ
ג
א
ט
א
כ
ר
ה
ב
כ
ג
ה
מ
כ
ב
ג
כ
ר
כ
ה
ו
א
ר
כ
ב
ה
ב
ע
כ
ה
ב
ז
ח
ר
ג
א
ק
א
ה
ד
ג
ת
כ
ב
ה
ה
ו
נ
נ
ע
כ
י
ו
א
ר
כ
ר
ע
כ
ה
ב
ס
כ
ז
ו
ט
א
ח
ב
י
י
ח
ג
ט
א
כ
ד
נ
ע
כ
ג
ד
א
ר
ח
ח
י
א
ח
ל
א
ל
ס
ו
ט
נ
ג
ח
א
ט
ד
ג
כ
ה
מ
ט
ע
א
ר
ל
י
ק
ב
י
ו
ע
כ
כ
ה
ב
כ
ר
א
ט
ח
י
י
א
ר
ע
ו
ט
ר
מ
ה
כ
ש
ה
כ
ל
ב
י
מ
ה
ב
ג
ע
ב
ג
ר
א
א
נ
ה
ג
ד
ד
כ
ה
מ
י
ר
מ
י
צ
מ
נ
ב
ב
כ
ר
ר
י
ב
ש
י
ג
ב
ה
ב
כ
ר
א
ע
ו
י
ח
ו
ד
נ
ה
ק
א
ר
ב
י
ק
ר
א
כ
ס
ב
ה
ל
נ
ה
ל
נ
נ
ת
ב
ד
ע
ק
ת
ר
ר
ה
נ
ה
כ
ע
א
ר
ק
ט
י
נ
ה
ב
נ
ש
ר
ט
צ
כ
כ
ב
א
ר
ק
נ
ה
ע
ו
ט
א
ר
ע
כ
ג
ה
א
ו
ל
י
ה
כ
ע
נ
ה
ב
א
ט
ו
ח
י
ע
מ
כ
ה
ק
ר
ק
ח
י
ק
ג
ג
כ
ב
ה
ל
א
ע
ר
ז
י
נ
י
ב
כ
ק
כ
ו
ד
ל
א
ה
כ
א
ט
ו
י
ח
ל
מ
נ
ה
ס
ש
ז
ג
ג
ט
נ
י
ט
נ
ה
ב
כ
ר
א
ט
ו
צ
מ
ת
ל
ח
ו
ד
ד
ק
נ
ק
ר
כ
ג
ב
ה
ש
ד
ג
ח
י
ו
ט
א
ר
כ
ר
ר
א
 
  
מילים: ארול, נלה, ננדי, לבן, קילר, חוות כרמי עבדת, צימרים, יזרעאל, כלבים.
  
נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה
צרו קשר ונשוב אליכם
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
רימון מספרת
 

 


Go Back  Print  Send Page
לייבסיטי - בניית אתרים