top of page

נחל חוורים עין עבדת

משך הטיול

4-5 שעות

רמת קושי

בינוני

נחל חוורים עין עבדת

מסלול מעגלי היוצא מן החווה דרך נחל חוורים ועין עבדת משך הטיול כ - 4-5 שעות. תאור המסלול: 
יציאה מן החווה בדרך העפר, חציית הכביש לצידו המזרחי שם צמוד לכביש הולכים צפונה
על דרך העפר המקבילה לכביש. בסוף הירידה פונים ימינה ונשפכים לאפיקו
של נחל חוורים - המסלול מסומן באדום. בהמשך הנחל הסימון משתנה ולקראת סופו
יש לקחת את הסימון השחור לעין עבדת. הליכה דרומה על הכביש עד הכניסה לשמורה
( הכניסה בתשלום יש להתעדכן בשעות הביקור).
הליכה בקניון דרך המעיין והבריכה טיפוס במדריגות החצובות בסלע דרך חורשת צפצפות הפרת
וטיפוס נוסף בסולמות הברזל ומערות הנזירים עד לראשו של הקניון.
שם מומלץ לגשת לתצפית מראשו של המפל הגדול של עין מעריף ( 60- מטר גובהו).
משם ניתן לחצות את המישור חזרה אל החווה (שביל זה אינו מסומן בשטח).

bottom of page