ביקורים בחווה

  • ביקור ביקב טעימות יין וסיור עצמאי בחווה

    45 שע'

    25 ש"ח למשתתף

Live weather in carmey avdat
Logo of Camey Avdat Estate
052-270-5328

© כל הזכויות שמורות לכרמי עבדת