© כל הזכויות שמורות לכרמי עבדת

Live weather in carmey avdat
Logo of Camey Avdat Estate
052-270-5328

Ecology gallery

 

Sewage System and Water Purification System

 

Solar-electricity system installation