top of page

תיירות אקולוגית

Ecology

חושבים אקולוגיה בכל צעד

נושאים אקולוגיים הופכים בשנים האחרונות לנחלת הכלל ולא רק נחלתם של משוגעים לדבר. כבר עם הקמתה של חוות כרמי עבדת ניתן דגש רב לנושאים האקולוגיים וכמי שהחליט לפתוח את החווה לקהל הרחב החלטנו שאחד הנושאים והדגשים שנעסוק בהם יהיה תיירות אקולוגית.


תיירות אקולוגית הפכה לנושא מרכזי בחווה ובאורח החיים שלנו כאשר מצד אחד אנו מכבדים את הסביבה ופועלים רבות על מנת לשמר אותה ומצד שני מעוניינים להעביר את המסר לציבור הרחב והחווה פתוחה לסיורים ולביקורים של מטיילים בודדים שנושא זה מעניין אותם.


תיירות אקולוגית הפכה במשך הזמן למרכיב בהכנסות החווה וכך בדרך זו הפכנו את נושא איכות הסביבה "הבזבזני" כביכול שעלויותיו גבוהות ולא תמיד התועלת ממנו ברורה למי שאינו מצוי בפרטים לנושא שמצדיק את עצמו גם כלכלית.
המסר שלנו כיום הוא - תיירות אקולוגית, יכולה להוות גם מקור פרנסה מכובד.

מטיילים בודדים שנושא תיירות אקולוגית מעניין אותם מוזמנים לבקר אותנו בשעות הביקור שלנו כל ימות השבוע
בין 09:00 – 18:00 הביקור אינו כרוך בתשלום ועקב כך לא נוכל להתפנות להדרכה מסודרת אך ניתן להתרשם מן הפרויקטים השונים בחווה.​

קבוצות בנושאי תיירות אקולוגית מוזמנות לייצור קשר ולתאם ביקור וסיור בחווה.

bottom of page