top of page

מן העיתונות

Farm Store

ארכיון חוות כרמי עבדת - סיפור הקמת החוות בנגב, דרך היין בנגב, והמאבקים לאורך הדרך.
במשך השנים נכתבו כתבות פרופיל על החווה ועלינו, נכתב רבות על הצימרים שלנו שזכו לדרוג מצוין מבין הצימרים בארץ, נערכו סיורי עיתונאים ביקב וטעימות מן היינות שלנו.
כמו כן היינו ועדיין אנו מעורבים ופעילים מאוד במאבק על הסדרתה של ההתיישבות בנגב והסדרתה של דרך היין בנגב.
בחרנו לרכז את כל החומרים הללו בארכיון על מנת שיהווה את סיפור הקמת החוות בנגב, סיפור הקמתה של דרך היין והקשיים לאורך הדרך וישמש מקור ידע הן לילדנו והן למתעניינים נוספים.
בארכיון ניתן לראות כתבות על החווה בספרים השונים, כתבות בעיתונים ובאינטרנט הקשורים למאבקים השונים לאורך השנים. הקיטלוג הוא מן החומר החדש אל החומר הישן יותר. 
בארכיון הסרטים ניתן לראות סרט על הבציר של שנת 2007 ואת השלבים הראשונים של הכנת היין ביקב וכן סרטונים וכתבות נוספות.
bottom of page