top of page

שביל הידע במדבר

שביל הידע במדבר

מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב – המרכז לחקלאות מדברית
 • הסיור מציג בגאווה את ההישג המדהים של תחנת המחקר ברמת הנגב: לפתח חקלאות משגשגת, כנגד כל הסיכויים בתנאי מדבר קיצוני, תוך שימוש במים מליחים ועל קרקע חולית.

 • במהלך הסיור נצפה בסרט המתאר את פעילות המו"פ והקשר עם החקלאים, נעלה לתצפית מרהיבה, נעבור בין החממות השונות, נראה את הגידולים השונים עליהם מתבצעים הניסויים, הזנים הייחודיים שפותחו במו"פ, נכיר את דבורי הבומבוס המאביקות, נשמע על עבודת האגרונום והחקלאי, ובסיום הסיור נגיע לחנות תוצרת הנגב, שם נקבל טעימות קטנות מגידולי המו"פ.

 • מטבע הדברים, הגידולים הזמינים משתנים לאורך השנה, אך בכל עונה יש אחד או יותר מבין: עגבניות השרי המתוקות, פלפלים, סליקורניה, חצילים, קישואים, צמחי תבלין, ועוד.

 • הסיור מתבצע ע"י מדריכים של מרכז המבקרים.

 • אורך הסיור עד שעה וחצי, וניתן להוסיף לכך זמן לרכישת מוצרים בחנות תוצרת רמת הנגב.

סיור בתחנת הכח התרמו-סולארית
 • הסיור מציג את פרויקט תחנות הכח הסולאריות הגדול בישראל, המתהווה בימים אלה באזור אשלים.

 • במסגרת הפרוייקט יוקמו 3 תחנות כח סולאריות אשר יספקו בעתיד 2-2.5% מצריכת החשמל במשק הישראלי. כל תחנת כח תייצר חשמל סולארי בטכנולוגיה שונה.

 • במהלך הסיור נציג את שלושת הטכנולוגיות אך נתרכז בתחנת הכח התמו-סולארית PLOT B, אשר תייצר חשמל בטכנולוגית מגדל שמש תרמו-סולארי היברידי בגובה של יותר מ200 מ'.

 • הסיור כולל סרט המתאר את הטכנולוגייה המתקדמת ואת שלבי ההקמה, כשלאחריו נצא לסיור באוטובוס לתחנת הכח, שם נראה מקרוב את המראות, המגדל הגבוה, דוד הקיטור, נשמע על האתגרים הסביבתיים סביב הפרוייקט הגדול ונראה את הפתרונות היצירתיים שנמצאו.

 • הסיור באוטובוס בלבד, אין ירידה מהאוטובוס בתוך שטח תחנת הכח.

 • עבור הסיור יש להעביר מספרי תעודות זהות/דרכונים של כל משתתפי הסיור.

 • אורכו של הסיור (כולל הסבר וסרטון בתחילתו) כשעה וחצי והוא בהדרכה מלאה.

טעימה וטעימות בשביל הידע במדבר
bottom of page