top of page

זיתים ושמן זית

מסיק בחוות כרמי עבדת
מסיק בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת

שלבי יצור השמן

זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
DSCF5637
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
זיתים בחוות כרמי עבדת
"המסיק"

מסיק הזיתים נערך בדרך כלל בחודשים ספטמבר אוקטובר. למסיק מתגייסים בני המשפחה ובדואים מן הסביבה. המסיק נערך באמצעות סריקת הזיתים  במסרקי פלסטיק וזאת על מנת לא לפגוע בעץ. בתחתית העץ מונחת רשת אליה נופלים הזיתים.

"איסוף הזיתים" 

איסוף הזיתים מן הרשת נעשה בזהירות על מנת לא לפגוע בזיתים ולפצוע אותם. ג'ינג'י החתול משתתף אבל אותו מעניין בעיקר לשחק - סתם בטלן.


"הביקוע" 

ביקוע הזיתים מהווה חלק מתהליך הכבישה של הזיתים. על מנת להוציא את המרירות אנו מבקעים את הזיתים ושוטפים אותם במים טריים במשך שבוע.

"מכונת הביקוע"

לאחר שבמסיק הראשון ישבו הילדים שעות ארוכות ודפקו בעזרת פטיש או סכין חיתוך על זית בנפרד - איימו עלי שזו הפעם האחרונה שהם עושים זאת. מחלקי אופניים ישנים, צינורות משומשים וגלגלי שיניים של גיר מפורק בנינו מכונת ביקוע שעושה את העבודה בקלות ובמהירות גדולים בהרבה.

"הכבישה"

הזיתים המבוקעים מוכנסים למיכל גדול עם מי מלח למספר חודשים עד שהם מוכנים למאכל.

"הכנת השמן"

הזיתים מן החווה מובלים אל בית הבד. שם לאחר פריקתם מן העגלה, ושקילתם הם מועברים למסוע 
שמוביל אותם לתוך בית הבד ולמכונה שתייצר את השמן. 

תחילתו של התהליך הוא שטיפתם של הזיתים והכנתם לשלב הדומה לאבני הריחיים המפורסמות. 
שם נגרסים הזיתים עם הגרעינים ומתקבלת דייסה בצבע בורדו. זרועות מתכת לשות ומערבבות 
את הדייסה במשך כ - 40 דקות לפני שהם עוברים לשלב הבא. 

bottom of page