Live weather in carmey avdat
Logo of Camey Avdat Estate
052-270-5328

© כל הזכויות שמורות לכרמי עבדת

ויונייה 2017

85.00 ₪מחיר

יין פירותי בתסיסה קרה במיוחד של 12 מעלות .

מומלץ להגשה ב 4 מעלות.