לבן הבר

לבן הבר

בלנד חד פעמי של ענבים לבנים בתסיסה קרה של 12מעלות המשמרים טעמי פרי מן הכרם המדברי.

Live weather in carmey avdat
Logo of Camey Avdat Estate
052-270-5328

© כל הזכויות שמורות לכרמי עבדת

Book a vacation at Carmey Avdat
BuY Carmey Avdat Wine
Visit Carmey Avdat
back to top