Live weather in carmey avdat
Logo of Camey Avdat Estate
052-270-5328

© כל הזכויות שמורות לכרמי עבדת

לבן הבר

77.00 ₪מחיר

בלנד חד פעמי של ענבים לבנים בתסיסה קרה של 12מעלות המשמרים טעמי פרי מן הכרם המדברי.