top of page

הכרם

הכרם

בחיפושנו  אחר מקום מתאים לגידול ענבים ליין, מצאנו חווה עתיקה בה נמצאו עדויות ארכיאולוגיות לחקלאות הקדומה. מיקום החווה כ - 4 ק"מ מן היקב העתיק בעיר עבדת העידו על סבירות גבוהה ביותר של גידול הענבים ממש בשטח החווה הנבחר.

שתילת הכרם ובו זני מרלו וקברנה סוביניון, התבצעה בזהירות רבה כאשר כל הזמן אנו מקפידים לשמור על הטרסות הקדומות ועל מנגנוני ההשקיה העתיקים. ואומנם כבר עם הגשם הראשון ראינו ששיטות השקיה עתיקות בנות אלפי שנים מתעוררות לחיים, והכרם נהנה מתוספת מים חשובה מאוד. מי השיטפונות, שוטפים את הקרקע המדברית המלוחה וכך יצאנו נשכרים גם בהיבט הזה. בבדיקות הקרקע שאנו עורכים כל שנה מליחות הקרקע נמוכה מן המקובל בנגב וחוסכת מאיתנו את הצורך בשטיפות קרקע שלמרבה הפלא נעשות בנגב בעיקר בחורף אחרי הגשם. הכרם שנשתל ככרם מודרני מושקה בנוסף למי השיטפונות גם במים רגילים, אותם אנו מקבלים כיום ממפעל ההתפלה באשקלון.

בעולם,  לא מוכרים מקומות כה קיצוניים בהם גדלים ענבים ליין, ובאמת הנעלם הגדול היה האם הסיכון שאנו לוקחים אינו גדול מידי ועלול להסתיים בכישלון צורב? 


לשמחתנו גילינו שבגידול קפדני, והשקיה נכונה מוסיפים התנאים הקיצוניים לאיכות הענבים - כמות הענבים לגפן שאינה גדולה, גודל העינב הקטן ורמת הסוכר הגבוהה תורמים לאיכות היין. ובנוסף מתאפיין היין בטעמים ובארומות מיוחדים המאפיינים רק את הנגב וכך החלה בשנים האחרונות התעניינות היקבים הגדולים בענבים מן הנגב וחלקם אף שתל כאן כרמים.

כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
כרם יקב כרמי עבדת
bottom of page