top of page

שקיעה ויין

Sunset and wine

שקיעה ויין

למבקרים בנגב, או בצימרים בסביבה, מומלץ להגיע לחווה מעט לפני השקיעה, לעבור ביקב המשפחתי ולרכוש בקבוק יין משובח, להשאיל מאתנו כוסות יין, ולעלות לגבעת ציורי הסלע העתיקים.


נוף מרהיב של הכרם, בקעת צין, ושל הסביבה הקרובה, ואפילו הצד הירדני של הרי אדום (בראות טובה כמובן)  נשקף משם, השקיעות הנצפות משם הן מהיפות בנגב.

זריחה בחוות כרמי עבדת ושדה בוקר
שקיעה בכרמי עבדת ובהר הנגב
זריחה בחוות כרמי עבדת ושדה בוקר
ירח מלא בחוות כרמי עבדת
שקיעה בכרמי עבדת ובהר הנגב
זריחה בחוות כרמי עבדת ושדה בוקר
ירח מלא בחוות כרמי עבדת
ירח מלא בחוות כרמי עבדת
זריחה בחוות כרמי עבדת ושדה בוקר
שקיעה בכרמי עבדת ובהר הנגב
זריחה בחוות כרמי עבדת ושדה בוקר
שקיעה בכרמי עבדת ובהר הנגב
bottom of page