top of page

שלבי ייצור היין

שלבי ייצור היין

"הקרשר"
 

עם הגעת הענבים אל היקב מתייצבים הילדים על הבמה הגבוהה עליה מונח המיכל הגדול שנבצר זה עתה בכרם, ובעבודה ידנית קפדנית מזינים את ה"קרשר" באשכולות הבצורים."הקרשר" מבקע את הענבים על מנת  להכין אותם לתהליך התסיסה ומפריד בינם לבין השזרות (הגבעולים) מהם נהנים הסוסים שלנו. 

הענבים המבוקעים זורמים מן "הקרשר" ישירות אל מיכל התסיסה בדרך כמובן, בודקים הייננים הצעירים את איכות המיץ.

"התסיסה" 


תהליך התסיסה נמשך כשבעה עד עשרה ימים. 
ביין אדום, התירוש, הקליפות והגרעינים משתתפים בתהליך בו הופך הסוכר שבענבים לאלכוהול. 
בימי התסיסה הראשונים נדרש כושר גופני גבוה שכן גזי התסיסה" CO2" מציפים את קליפות הענבים "הכובע" ויוצרים שכבה קשה לחדירה. על מנת למצות בצורה הטובה ביותר את הטעמים והצבע מן הענבים צריך לפרוץ את מחסום הקליפות ולערבבן היטב במיכל. פעולה זו נעשית כל מספר שעות ביום ובלילה.
מתנדבים לתקופה אינטנסיבית זו יתקבלו בברכה.


"המכבש" 


פעולה זו נעשית בסוף תהליך התסיסה כאשר אנו רוצים להיפתר מן הקליפות מהן מיצינו כבר את כל המרכיבים ההכרחיים. המכבש ההידראולי מאפשר אפילו לרימון בת השבע להראות את כוחה.

 היין הזורם מן המכבש מועבר חזרה אל המיכלים שם ישקעו המשקעים בתהליך הנקרא "שפייה" לפני שיוכנס אל חביות העץ ליישון. "העוגה"- שאריות הקליפות הסחוטות תוחזר לכרם לדישון אורגני.

"השפייה"


לאחר תהליך הסחיטה מועבר היין חזרה למיכלים ושם נותנים לו "לנוח" במשך כמה שבועות.
בזמן זה שוקעים כל המשקעים לתחתית המיכל.
היין הנקי נשאב מחלקו העליון של המיכל ומועבר לחביות.

Harvest Logo
ייצור יין בכרמי עבדת
ייצור יין בכרמי עבדת
ייצור יין בכרמי עבדת
יותם-זורק-ענבים-לקרשר-ממוסג
ענבים-נופלים-מן-הקרשר-למיכל
רימון-והמכבש-ממוסגר
יותם-עושה-לחיים-ממוסגר
הורדת-כובע-ממוסגרת
העוגה-ממוסגרת
מכבש-ויין
ייצור יין בכרמי עבדת
ייצור יין בכרמי עבדת
ייצור יין בכרמי עבדת
777897
ייצור יין בכרמי עבדת
bottom of page